Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za medicinsku informatiku

O TEČAJU PRIJAVA predavači program raspored kontakt
 
 
raspored tečaja
23. i 24. StudenogA 2012.
 

Vrijeme

Nastavna jedinica*

 Predavač

Tema

23. studenoga

 

 

9:00-9:45

S1

Mladen Petrovečki

Osobine biomedicinskih istraživanja i podataka

9:45-10:30

S2

Lidija Bilić-Zulle

Prikaz podataka

10:30-11:00

Stanka za kavu**

11:00-11:45

V1 Vanja Pupovac

Priprema podataka za računalnu obradbu

11:45-12:30

V2

Martina Mavrinac

Prikaz podataka

12:30-13:15

S3

Andrica Lekić

Obradba kvalitativnih podataka

13:30-14:30

Stanka za ručak**

14:30-15:15

V3

Ksenija Baždarić

Kontingencijske tablice podataka

15:15-16:00

S4

Gordana Brumini

Statistička hipoteza i statistički testovi

16:00-16:45

S5

Gordana Žauhar

Parametrijski testovi

16:45-17:15

Stanka za kavu**

17:15-18:00

S6

Gordana Brumini

Neparametrijski testovi

18:00-18:45

S7

Mladen Petrovečki

Analiza nepotpuno praćenih podataka

24. studenoga

 

 

9:00-9:45

V4

Vanja Pupovac

Usporedba brojčanih podataka dvaju skupina

9:45-10:30

V5

Ksenija Baždarić

Usporedba brojčanih podataka triju i više skupina

10:30-11:00

Stanka za kavu**

11:00-11:45

S8

Lidija Bilić-Zulle

Korelacija i linearna regresija

11:45-12:30

V6

Martina Mavrinac

Korelacija i linearna regresija

12:30-13:15

S9

Nora Nikolac

Procjena vrijednosti analitičkih laboratorijskih postupaka

13:30-14:30

Stanka za ručak**

14:30-15:15

S10

Nora Nikolac

Dijagnostička točnost

15:15-16:00

S11

Mladen Petrovečki

Multivarijatna raščlamba podataka

16:00-16:45

S12

Lidija Bilić-Zulle

Valjana provedba istraživanja

17:00-18:30

Ispit

Mladen Petrovečki

Ispit i rasprava

 

*     Oznaka nastavnih jedinica: seminari (S), vježbe (V).

**   Kava i osvježenja u stankama uračunati su u kotizaciju tečaja. Ručak za sve polaznike tečaja organiziran je u obližnjem ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini i uračunat je u kotizaciju tečaja.

 

 
 

Copyright © 2010. mi.medri.hr
Sva prava pridržana. Stranice izradila i uređuje: Vanja Pupovac