Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za medicinsku informatiku

O TEČAJU PRIJAVA predavači program raspored kontakt
 
 
novosti
datumi održavanja i broj prijavljenih
 

Prijavljeni polaznici za 7. tečaj (15. i 16. studenoga 2013.) dana 28.11.2013.

Prijave traju do 28. listopada 2013.

 

OTKAZANO!

 

Tečajevi

 

 

 

 

Održani tečajevi:
1. tečaj - Rijeka, 16. - 17. travnja 2010.
2. tečaj - Rijeka, 2. - 3. srpnja 2010.
3. tečaj - Rijeka, 19. - 20. studenoga 2010.
4. tečaj - Rijeka, 8. - 9. travnja 2011.
5. tečaj - Rijeka, 18. - 19. studenoga 2011.

6. tečaj - Rijeka, 23. - 24. studenoga 2012.

 

 
 
statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
 

Voditelji tečaja:

prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle

 

 

Tečaj će u dvadeset sati nastave tumačiti temeljne spoznaje statističke obradbe biomedicinskih podataka: kako podatke pravilno prikupiti, obraditi zavisno o hipotezi istraživanja i tumačiti rezultate (seminarska nastava), te kako na računalu s pomoću statističkih postupaka i programa primijeniti stečeno znanje na postojećim primjerima podataka (vježbe, svaki polaznik radi samostalno).

Cilj je tečaja osposobiti polaznike za samostalnu statističku obradbu i tumačenje podataka vlastitih biomedicinskih istraživanja, te razumijevanje metodologije i prikaza rezultata publiciranih biomedicinskih znanstvenih radova.

U programu trajne medicinske izobrazbe tečaj je bodovan od Liječničke komore s 16 bodova za predavače i 11 bodova za polaznike. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci tečaj boduje s 1,5 ECTS bodova u sklopu Doktorskog studija.

 
 

Copyright © 2010. mi.medri.hr
Sva prava pridržana. Stranice izradila i uređuje: Vanja Pupovac