Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za medicinsku informatiku

O TEČAJU PRIJAVA predavači program raspored kontakt
 
 
kontakt
pronaći ćete nas na sljedećoj adresi
 

Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ulica Braće Branchetta 20
HR-51000 Rijeka
Hrvatska
tel: (051) 651 255 fax: (051) 651 259
e-pošta: mi@medri.hr
 

 

Mapa Rijeke
                      Medicinski fakultet

 

 

 
 
pohvale i kritike
Pošaljite nam vaše pohvale, kritike i prijedloge koristeći sljedeći mrežni obrazac: