poveznice

kontakt

Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka, Hrvatska
telefon:(051) 651-255
fax:(051) 651-259
e-pošta:
mi@medri.hr

logo 

gdje smo