30 godina nastave Medicinske informatike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Katedra za medicinsku informatiku

O SIMPOZIJU O NAMA PROGRAM GALERIJA KONTAKT
 
kontakt
 
 

- KATEDRA -

Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20

51000 Rijeka, Hrvatska
telefon:(051) 651-255
fax:(051) 651-259
e-pošta: mi@medri.hr
http://mi.medri.hr

 
 

- pročelnik -

Prof. dr. sc.  Mladen Petrovečki, dr. med., redoviti profesor
Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka, Hrvatska
telefon:(051) 651-230
e-pošta: mladenp@medri.hr

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Klinička bolnica Dubrava
Avenija G. Šuška 6, Zagreb
telefon: (01) 290-3379

 
 

- TAJNICA -

Vedrana Marinac Topić
Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka, Hrvatska
telefon:(051) 651-255
e-pošta: mvedrana@medri.hr
 

 
 
contacts
 
 

- DEPARTMENT -

Department of Medical Informatics
Rijeka University School of Medicine
B. Branchetta St. 20
HR-51000 Rijeka, Croatia
phone: +385 51 651 255
fax: +385 51 651 259

e-mail: mi@medri.hr
http://mi.medri.hr

 
 

- HEAD OF DEPARTMENT -

Mladen Petrovečki, MD, PhD, Full Professor

Department of Medical Informatics
Rijeka University School of Medicine
B. Branchetta St. 20
HR-51000 Rijeka, Croatia
phone: +385 51 651 230
e-mail:
mladenp@medri.hr

Department of Clinical Laboratory Diagnostics
Dubrava Clinical Hospital
Avenija G.Šuška St. 6
HR-10000 Zagreb, Croatia

 
 

- ADMINISTRATIVE ASSISTANT -

Vedrana Marinac Topić
Department of Medical Informatics

Rijeka University School of Medicine
B. Branchetta St. 20
HR-51000 Rijeka, Croatia
phone: +385 51 651 255
e-mail:
mvedrana@medri.hr