Science Trek Journal Club (STJC) znanstvena je skupina za cjeloživotnu izobrazbu iz područja biomedicinske znanstvenoistraživačke metodologije, osnovana po uzoru na američke "Journal Clubove", seminare na kojima se sastaju nastavnici i studenti da znanstveno i kritički rasprave najnovije podatake iz nekog odabranog područja istraživanja, novoobjavljenu knjigu ili udžbenik, rad objavljen u časopisu ili sl. S obzirom da su začetnici STJC ujedno i istinski ljubitelji znastveno-popularnog serijala Star Trek (www.startrek.com), to se puni naziv kluba nametnuo samom (vulkanskom) logikom razmišljanja.

Znanstvena područja koja ponajviše izučava naša Katedra su medicinska informatika, statistička metodologija istraživanja, teorija oblikovanja znanstvenoga rada i počela znanstvenoistraživačke čestitost. Uspješnost bavljenja znanstvenim radom mjeri se brojem znanstvenih publikacija objavljenih u uglednim časopisima. Studenti koji sudjeluju u pojedinim istraživanjima biraju se iz STJC-a. U radu sudjeluju kao ravnopravni istraživači i znanstvenici, zajedno s nastavnicima Katedre i na objavljenim su radovima ravnopravni autori.

Bez obzira na duhovitost pristupa i ponešto opušteniji način druženja, rad u znanstvenoj skupini vrlo je ozbiljan i takvim ga treba shvatiti. Znanost je teška i traži ustrajnost, ne garantira rezultate, zahtjeva stalno učenje i provjeravanje. No znanost je težnja čovječanstva prema pravoj istini, a znanstvenicima, ljudima koji su joj se uistinu posvetili donosi istinsku radost.

Journal Club je uobičajen oblik okupljanja istraživača na većini sveučulišta u svijetu. Način rada je sljedeći: voditelji kluba određuju temu koja će se obraditi na sastanku, 7-10 dana unaprijed. Svi članovi dobiju informaciju koji je to sadržaj i kako ga nabaviti. Svi članovi obvezatno moraju s punom ozbiljnošću i pomno proučiti zadani materijal. Vrlo često jedan ili više članova, koji se unaprijed odrede, dobivaju zadatak da tekst izlože. Izlaganja su uobičajeno trajanja oko desetak minuta i sastoje se od isticanja i prikaza bitnih činjenica iz zadanoga teksta. Od svih ostalih članova, kao i od izlagača, očekuje se sudjelovanje u raspravi. Time se bistre misli, oštri se um, uči se izražavati i uči zaključivati. Uči se i raspravljati. Članovi koji se ne pripreme za sastanak kluba, tj. oni koji površno ili uopće ne prouče materijale, ma koliko grubo zvučalo, nisu poželjni na sastanku. A tko ne dolazi na sastanke nije niti član kluba.

Uz rad u klubu, članovima se nudi i mogućnost sudjelovanja u radionicama, tečajevima i drugim znanstvenim projektima za koje Katedra dobiva obavijesti i ukoliko procijenimo da je to od interesa našim članovima, obavijestit ćemo vas i pomoći u sudjelovanju. Nikada i ni u kom slučaju rad u znanstvenoj skupini ne može biti izlika za neispunjavanje redovitih studentskih obveza i od članova se očekuje da je nikada ne istaknu kao razlog propuštanja nastave, ispita, ili kakve druge obveze.

Ukoliko ste, nakon pomna razmišljanja, voljni prihvatiti sve napore, ali i sve radosti druženja i rada u znanstvenoj skupini, te ujedno (gotovo obvezatno) postati i "fan" Star Treka :), srdačno vas pozivamo na zajednički rad. Jedan od uvjeta rada u skupini jest i dobro poznavanje engleskog jezika, budući da je to jezik znanstvenog priopćavanja u medicini. Način međusobnog priopćavanja unutar skupine isključivo je elektronički, tj. nikakvih drugih obavijesti o sastancima nema ni na kakvim oglasnim pločama (osim na ovoj, elektroničkoj), jer se podrazumijeva da članovi svakodnevno čitaju svoju elektroničku poštu baš kao što junakinje i junaci Star Treka redovito rabe svoje komunikatore. Obvezno je imati vlastitu adresu e-pošte, a poželjno je da ime člana iz iste adrese i bude prepoznatljivo.

Temeljna knjiga na kojoj počivaju i iz koje proizlaze sve naše rasprave jest Uvod u znanstveni rad u medicini, urednika Matka Marušića i to 3. obnovljeno (žuto) izdanje Medicinske naklade iz 2004. godine.Temeljni udžbenik svi članovi pomno su raščlanili tijekom naših prvih misija, a svi novopridošli moraju ga proučiti kako bi mogli biti punopravni članovi posade u našim misijama.

Sudjelovanje u radu STJC-a je dobrovoljno, ali je istovjetno dobrovoljnom ukrcaju na međuzvjezdani istraživački brod. Od svih članova posade očekuje se vrsnoća, rad, marljivost i poštivanje svih obveza. STJC je ozbiljna istraživačka misija, a ne putnički brod. Ne prevozimo putnike do nekog željenog odredišta, nego trebamo vrijedne i pametne članove posade koji će se razvijati i napredovati kroz misije. Naše odredište nije čvrsto mjesto, naš je brod " in continuous mission to explore new worlds and frontiers... ".

Naš je trajni cilj učiti, oštriti misli i napredovati, doseći granice "where no men has been before..." :)

Live long and prosper!

Zapovjedništvo STJC-a